С използването на shop.copsa.bg Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.
С използването на shop.copsa.bg Вие декларирате и гарантирате, че имате навършени 18 години.


Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.


Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина shop.copsa.bg, собственост на КОПСА УАЙН ТРЕЙД АД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между shop.copsa.bg и Вас.
shop.copsa.bg Ви предоставя възможност да закупувате предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Вие сте длъжен да се съобразявате и спазвате настоящите Общи Условия. Вие можете да извършвате валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина shop.copsa.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се считате за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължавате да ги спазва.

1. Общи положения

По смисъла на настоящите „Общи Условия” изброените понятия са използвани със следното значение:
КОПСА УАЙН ТРЕЙД АД. е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: BG205455858, със седалище и адрес на управление София, ул. Емануил Попдимитров 13 ,имейл адрес за връзка: [email protected] , и телфон за връзка: +359 88 2096050 , shop.copsa.bg , което ще се нарича накратко от тук насетне “Продавач”.
shop.copsa.bg е уебсайт за онлайн продажба на стоки и услуги, предоставяни от Продавача, и наричан накратко оттук насетне “Уебсайт”.
Под „стоки и услуги“, предоставяни от Продавача се разбира:

    • Вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
    • Куверти/ ваучери за обучения и събития, организирани от КОПСА УАЙН ТРЕЙД АД, дегустации и пазаруване на стоки;
    • Аксесоари и опаковки;

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. Продавачът не носи отговорност в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна.
„Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в Уебсайта и е съгласно с настоящите Общи Условия. Със заявяване на поръчка Клиентът – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Уебсайтът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от Клиента.
„Клиентски профил” е информацията за Клиента (Има, Фамилия, Адрес, Телефон, Е-mail и др.), предоставени от последния при закупуване или регистрирането му в Уебсайта и съхранявана за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от Уебсайта услуги.

С използването на Уебсайта Клиентът заявява, че е отговорен за поддържането на своя профил и парола и за защитен достъп до своя компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през Уебсайта, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин от Уебсайта. Клиентът е отговорен за всички дейсности, които настъпват вследствие на използване на своята парола или профил.

Продавачът не носи отговорност за загуби или повреди, породени от неспазване на отговорностите и задълженията на Клиента, според тези установени Общи Условия.

За да закупи продукт или използва услуги, предлагани от този Уебсайт, Клиентът трябва да се регистрира и/или да предостави изисканата от Уебсайта информация. С въвеждането на каквато и да е информация на Уебсайта Клиентът заявява и гарантира, че:
(1) Е на поне 18 годишна възраст;
(2) Използва своята действителна самоличност;
(3 ) Предоставя само вярна, точна, настояща и пълна информация;
(4) Ще поддържа и своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, настояща и пълна.
Електронна комуникация
Когато посещава нашият Уебсайт, купува продукти или услуги , или се отнася към нашия отдел „Връзка с нас”, посочен в раздел Контакти в Уебсайта, Клиентът комуникира с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с Клиента чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на Сайта. С използването на Уебсайта, Клиентът се съгласява с това, че всички споразумения, бележки, оповествявания и друг вид комуникация, която ние предоставяме електронно, съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

2. Поръчки за покупка

За да извърши покупка на предлаганите продукти и услуги от Уебсайта, Клиентът предоставя изискваната информация или да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и заявява съгласие с настоящите „Общи Условия”.
При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация:
    • Име
    • Фамилия
    • Адрес за доставка
    • Телефон
    • Е-mail адрес
С въвеждането на каквато и да е информация на УебсайтаКлиенът заявява и гарантира, че:
(1) Е на поне 18 годишна възраст;
(2) Използва своята действителна самоличност;
(3) Предоставя само вярна, точна, настояща и пълна информация;
(4) Ще поддържаи своевременно актуализира информацията, която е предоставил, за да я запази като вярна, точна, настояща и пълна;
(5) Е съгласен с „Общи Условия” на Уебсайта, като отбележи полето „Приемам условията за ползване на този Уебсайт.”.
Процес на поръчка
При поръчка за покупка Клиентът извършва следните последователни действия:
    1. Избира желаните от него продукти, които добавя в своята кошница като натисне бутон „Купи” срещу съответната стока.
    2. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята “Кошница” ( намираща се в горната дясна част на уеб сайта).
    3. В своята “Кошница” Клиентът има възможността да променя броя на всяка добавена стока, да премахва вече добавени стоки, както и да въведе промо код за отстъпка;
    4. След като финализира с редакцията на избраните стоки, Клиентът натиска бутона „Доставка“ в долния десен ъгъл на екрана и избира дали желае да използва вече направена регистрация в сайта, да пазарува без регистрация или да създаде такава, в случай, че не е регистриран. Клиентът попълва своите данни във формата. В долния ляв ъгъл на екрана Клиентът трябва да приеме условията за ползване на сайта, както и да избере дали желае да се абонира за E-mail бюлетин, оповестяващ новини и промоции.
    5. След като премине на третата, финална стъпка, Клиентът избира желания начин на плащане и натиска бутона „Завърши поръчката“.
Поръчката за покупка на стоки през Уебсайта се счита за извършена само след натискане на бутона “Завърши поръчката”. В този случай се визуализира страница „Вашата поръчка е приета успешно!“, в която са изписани номер на поръчката, сума и начин на плащане.
При посочени непълни и/или неверни данни при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Уебсайта не възниква задължение за нейното изпълнение.
Приемане на поръчката
Поръчката за покупка се приема от Уебсайта чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента с данните на поръчката.
Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока.
3. Доставка
(1) Условия за доставка:
Цената на доставката се определя в зависимост от ценовата политика на курирера
 Тегло 
 Цена до офис на Спиди 
 Цена до Адрес
 до 1 кг.
 3,06 лв.
 6,33 лв.
 до 3 кг.
 3,66 лв.
 6,90 лв.
 до 6 кг.
 4,86 лв.
 10,32 лв.
 до 10 кг.
 6,06 лв.
 11,45 лв.
 до 20 кг.
10,86 лв.
18,28 лв.
(2) Всички доставки са на територията на България.
(3) При заплащане на поръчката с Наложен Платеж, всички разходи за доставка, валидни според т. 3 (1) се заплащат допълнително от Клиента, в момента на доставката.
(4) При заплащане с Банков Превод, всички разходи за доставка, валидни според т. 3 (1) се заплащат допълнително от Клиента в момента на извършване на плащането на поръчката.
Срокове за доставяне на поръчките:
Най-късно до 3 (три) работни дни – за територията на страната, , при заявено плащане с Наложен Платеж. При плащане с Банков превод посоченият период за доставка започва да тече след получаване на плащането в банковата сметката на Продавача.
Поръчки направени в почивни дни ще се обработват в първия работен ден.
(6) Стоката се доставя в транспортна опаковка, съобразно вида й.
Продавачът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, Продавачът уведомява Клиента за изчерпването на стоката, посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента имейл адрес. Продавачът ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и , в случай, че е извършено плащане по банков път или ще промени поръчката по желание на Клиента.
Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продвачът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението.

4. Цени и начин на плащане

Всички цени на стоки в УебСайта са в Български левове (BGN). Цените са с включен ДДС. Указаните цени на артикулите не включват разходите за доставка, посочени в т. 3 (1)
Сумата, дължима за поръчаните продуктите може да бъде заплатена по един от следните начини:
    1. Наложен Платеж
    2. Банков Превод в посочените в УебСайта банккови сметки
При заплащане от страна на Клиента.чрез 2 Банков Превод, заявката се подава към куриера само и единствено след получаване на плащането в банковата сметка на Продавача.
Банкова сметка: IBAN: BG10INTF40015017906180
С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките при плащане чрез  2.Банков Превод.
5. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на Клиента и отказ от направени поръчки
(1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14(четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, следва да изпрати Формуляр за упражняване правото на отказ от договора, и след потвърждение от страна на Продавача за получен Формуляр, да върне стоката с ненарушена цялост. Продавачът е задължен да възстанови на Клиентъ в пълен размер платените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиентъ е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.
Формуляр за упражняване правото на отказ от договора
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)
ДО
Управителя на КОПСА УАЙН ТРЕЙД АД
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Поръчано на*/Получено на*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Име на потребителя/ите
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Адрес на потребителя/ите
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Подпис на потребителя/ите
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: София, ул. Емануил Попдимитров 13, или сканирано с подпис на клиента, на е-mail адрес [email protected] .
(3) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
– за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавачът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);
– за всяка, поръчана от Клиента стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените й характеристики;
– при загуба на документи за доставка на поръчката
(4) Клиентъ се задължава да съхранява получените от Уебсайта стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.( 1).
6. Описание на продукт
Уебсайтът се опитва да бъде възможно най-точен с описанието на продукти, поместени в него. Въпреки това не гарантира, че описанието на продуктите или друго съдържание на Уебсайта е точно, пълно, актуално или безгрешно. Ако даден продукт не е какъвто е описан, вашето единствено право е да го върнете в неизползвано състояние.
ЦЕНИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВПИСАНИ НА УЕБСАЙТА СА ПРЕДМЕТ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Обявяването, описанието или позоваването към продукт или услуга на този Уебсайт неозначава, че продуктът или услугата са на разположение в момента. Всички поръчки на продукти или услуги са предмет на действащото законодателство, включвайки, както е уместно, износни и вносни регулационни правилници и ограничения, ако съществуват, наложени от управляващите органи, имащи юрисдикцията върху такива поръчки, продукти или услуги.
Всеки продукт предлаган на Уебсайта от Продавача се характеризира с
* име ( изписано, както на етикета на конкретния продукт)
* количество (изписано, както на етикета на конкретния продукт)
* цена в Български лева (изписана под наименованието на продукта )
7. Права и отговорности на Клиента и Продавача
Продавачът полага грижа информацията в Уебсайта да се поддържа актуална, но не гарантира за пълнотата на същата.
Продавачът не гарантира, че достъпът до Уебсайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача.
Продавачът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Продавача.
Клиентът е длъжен да обезщети Продавача за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Продавача и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата в Уебсайта.
8. Политика и условия за анулации на ”Мезон и Шато Копса”
Индивидуални резервации:
Анулиране на потвърдена резервация, извършена повече от 4 дни преди датата на настаняване не подлежи на таксуване. Предплатените суми за резервацията се възстановяват от Хотелиера във вид на подаръчен ваучер*. При анулация в срок по-кратък от 4 дни преди датата на настаняване или неявяване в деня на настаняване, неустойката е в размер на 100% от стойността на първата нощувка за всяко едно от неявилите се помещения от резервацията. При анулация на потвърдена резервация по празнично предложение или ивент в срок по-кратък от 20 дни преди датата на настаняване или при неявяване в деня на настаняването сумата, платена предварително по резервацията няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана и депозираната сума се оформя като неустойка.
 
Политика за анулации по резервации за мероприятия и групови резервации:
Анулиране на потвърдени резервации за мероприятия и групова резервация (повече от 10 стаи) могат да бъдат направени без неустойка до 14 календарни дни преди настаняване и депозираната сума се връща във вид на подаръчен ваучер. При анулиране на резервации в периода между 13-тия и 5-ия ден преди пристигане, неустойката е в размер на 50% от сумата по резервацията. При анулиране в периода от 4-тия ден до деня на настаняване или при неявяване на гостите в деня на настаняване неустойката е в размер на 100% от стойността на резервацията. При преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по резервацията – суми не се възстановяват, а неползваните дни по резервациите се оформят като неустойка.
Политика за анулации по резервации за НОВА ГОДИНА (31.12.2020 – 03.01.2021):
Анулиране на потвърдени резервации за Нова година могат да бъдат направени без неустойка до 30.10.2020г. При анулиране на резервации в периода от 01.11.2020 г. до 01.12.2020 г. се дължи неустойка в размер на 50% от общата стойност на резервацията. Сумата от неустойката се връща на госта във вид на подаръчен ваучер. При анулиране на резервации след 01.12.2020 г. или при неявяване на гостите в деня на настаняване се дължи неустойка в размер на 100% от общата стойност на резервацията. При преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по резервацията – суми не се възстановяват, а неползваните дни по резервациите се оформят като неустойка. Връщане на сумите, когато са дължими такива от страна на Хотелиера, се извършва  в срок до 14 дни от датата на анулацията.
Политики, валидни за всички резервации:
При платен аванс от 50% от стойността на резервацията, но при липса на направено доплащане в указаните срокове, потвърдената резервация се анулира автоматично от Хотелиера. В този случай Хотелиерът изпраща на Клиента уведомление за направената резервация в тридневен срок от датата, на която Клиента е следвал да направи доплащането и документ за преобразуването на аванса в неустойка по имейл, предоставен при направената резервация.
Условия в случай на Ковид ситуация
В условията на пандемия, при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка от държавните органи на Република България, водещи до невъзможност за влизане в страната, затваряне на отделни градове и региони в страна, както и засягащи региона, в който попада хотелски комплекс Шато Копса, поради което е наложена забрана за предоставянето на хотелски услуги и се оказва невъзможно предоставяне на предплатените резервации, хотелът ще компенсира гостите. Същото се отнася и в случаите, в които има заболял от Ковид вируса, което налага отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Най-общо тези компенсации ще бъдат наречени Компенсации за Ковид ситуация.
 Компенсации за Ковид ситуация
При възникване на Ковид ситуация, когато не е изтекъл срокът за безплатна анулация, клиентът може да се възползва от всички права за безплатна анулация на резервацията. В този случай и при условие, че са спазени всички срокове за анулация, Хотелиерът ще е длъжен да върне предплатената сума по резервацията в срок от 14 дни от датата анулацията.
При Възникване на Ковид ситуация и изтичане на срока за безплатна анулация по резервацията, клиентът има право да избере между една от следните опции, за което следва да информира писмено Хотелиера в срок до края на извънредната ситуация:
-да промени датите на престоя за други дати удобни за него, с възможност за настаняване в срок до 12 месеца от датата на анулацията, като усвои предплатената сума по резервацията според актуалните ценови условия на променения период или да се възползва от подаръчните ваучери на Шато Копса.
 -ако, клиентът не желае да промени датите и не желае да ползва услугата или подаръчните ваучери, то той дължи неустойка по резервацията в размер на 50% от стойността на резервацията, а Хотелиерът е длъжен да върне остатъка от предплатената сума в 30-дневен срок след получаване на уведомлението на Клиента за направения избор.
Хотелиерът си запазва правото на промяна в политиката за резервации и анулации, в случай на законови промени или изрични указания на държавни органи на Република България при Ковид ситуация.
* Подаръчен ваучер на Шато Копса е с валидност 12 месеца от датата на издаване и включва настаняване и/или услуги предлагани в комплекса и/или вино от избата ни.
9. Авторски права
Продавачът уважава правото на интелектуална собственост на другите и затова молим нашите потребители за същото. Освен, ако не е изрично писменно разрешено от Продавача, Клиентът се съгласява да не променя, отдава, наема, заема, продава, разпространява или създава производни на Уебсайта , изцяло или от части.
Уебсайтът на Продавача и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост. Съвкупността от съдържанието на Уебсайта е изключителна собственост на Продавача и не може да бъде използвано за други цели освен за тези, посочени на Уебсайта.
Услугите и информацията предоставени тук са единствено за лично ползване на Клиента. Нищо от съдържанието на Уебсайта не прехвърля явни или скрити права, собственост или интереси на този Уебсайт към Клиента.
За неуредените от настоящите “Общи условия” въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите Общи условия са в сила от 01.11.2016 година.
©2008 КОПСА УАЙН ТРЕЙД АД .
Всички права запазени.